Glossari del KDE/case

De KDE Català
Salta a:navegació, cerca

Case

Al KDE traduïm "case" (terme relacionat amb la tipografia) per "caixa". Així, per exemple "case sensitive" es tradueix per "sensible a caixa".

Molta gent, en veure aquesta traducció, no li agrada o creu senzillament que és errònia a causa principalment del desconeixement de totes les accepcions del terme "caixa".

La "caixa" (alta o baixa) en tipografia s'usa senzillament per designar si un caràcter és en minúscules o majúscules...

"Caixa" segons el GREC:

 • 7 GRÀF
  • 1 Conjunt de setze raimes de paper, és a dir, vuit mil fulls.
  • 2 caixa d'impremta: Calaix dividit en compartiments on hi ha les lletres i els signes d'impremta.
  • 3 de caixa: Amb lletres de caixa.
  • 4 de caixa alta: loc adj En majúscula.
  • 5 de caixa baixa: loc adj En minúscula.

Malgrat aquest raonament, molts gent segueix resistint-se a donar-ho per bo, amb els arguments que no s'entén, que és un terme massa específic de tipografia, etc., i proposa alternatives massa "explicatives". Això no és acceptable en força casos per raons d'espai. Per exemple, si diem "Sensible a majúscules i minúscules", estem usant 34 caràcters (espais inclosos); en canvi "Case sensitive" en té 14. Hi ha molts llocs de la interfície gràfica on les cadenes tenen una amplada fixa, i simplement les cadenes massa llargues no hi caben. L'anglès és una llengua molt sintètica.

A més, davant de tot cal ser coherents amb les traduccions. Aleshores l'ús del terme "caixa" queda reforçat si intentem intentem suggerir traduccions, a ser possible de llargada semblant a la dels termes anglesos, per les següents frases:

 • "Match case"
 • "Change case to:"
 • "Which case?"
 • "Word case is important here"
 • "Preserve case"
 • "Mangle case"
 • "Default case"

Usant "caixa" les traduccions anteriors són simples:

- Fes concordar la caixa - Canvia la caixa a: - Quina caixa? - La caixa de la paraula és important aquí - Preserva la caixa - Canvia (o arranja) la caixa - Caixa per omissió

Aleshores la pregunta del milió és: Perquè els anglesos utilitzen "case" amb tanta profusió sense que els caiguin els anells a ningú? Són tots tipògrafs? Evidentment no. Per què no podem emprar "caixa" en català quan és la traducció natural i lògica? Potser és que els catalans som tots uns caparrots incapaços d'entrendre una paraula del diccionari? evidentment tampoc.

L'origen del problema segurament és una barreja de desconeixement de la pròpia llengua i de baixa autoestima que fa que ens costi acceptar coses que ens semblen noves (parlant de llengua, s'entén). És més, cercant subterfugis lingüístics per evitar paraules que ens poden semblar poc conegudes fem un mal favor a la llengua.