Introducció a l'ús de Subversion

De KDE Català
Salta a:navegació, cerca
Logo KDE.png

 cat >> KDE

  Ubicació: cat >> KDE Inici  KDE: https://kde.org/ca/


Introducció a l'ús de Subversion (SVN)

Preparant el sistema per primer cop

La primera vegada que es comença a traduir, cal fer una disposició inicial del sistema per tal d'organitzar la feina. Aquest pas implica baixar-nos els fitxers a traduir, els quals estan ubicats en un repositori especial dins de la infraestructura del KDE. Per baixar-nos aquests fitxers, cal fer ús de l'eina Subversion.

El Subversion (SVN) és un sistema de control de versions de fitxers. És molt usat en projectes de programari lliure (free software), entre ells el KDE, ja que té unes característiques molt útils: accés a servidor remot, diferències entre versions, accés concurrent per a diversos usuaris, coexistència de versions. I naturalment és programari lliure. Moltes distribucions el porten, per tant, si no el teniu instal·lat, el podeu instal·lar a partir dels vostres CD. També hi ha clients per a altres sistemes operatius, però això és anecdòtic per a nosaltres.

KDE dóna accés al seu repositori de SVN mitjançant usuari anònim. Les passes per a fer-ho són les següents:

Branca estable

La branca estable és la que en aquests moments està publicada i, per tant, la que està arribant als usuaris a través de les distribucions que ja l'hagin incorporada. En aquesta branca no s'hi fa desenvolupament nou, només s'hi arreglen els errors que es van trobant i, per tant, els missatges dels programes (i les seves traduccions) generalment no canvien. Únicament canviaran en casos puntuals en què corregir un error o defecte comporti alguna modificació en la interfície amb l'usuari, però en general sempre són poques cadenes.

Traballarem en la branca estable únicament per anar corregint els errors que es detectin una vegada publicada la versió.

La primera vegada, per aconseguir les traduccions al català de la branca stable (4.11 en el moment de revisar aquesta pàgina) cal fer:

mkdir traduccions_kde  (o el nom que vulgueu)
cd traduccions_kde
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4
cd l10n-kde4
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/templates
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/ca
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/scripts

cosa que descarrega respectivament, el directori l10n-kde4 arrel, les plantilles po, els po en catala i alguns scripts/guions/elquesigui per compilar les traduccions. Aquesta branca és l'actual estable de la sèrie 4.11.

NOTA: A més de les traduccions en català, pot ser interessant baixar-se les traduccions en algun altre idioma per poder veure com han traduït algun terme concret altres equips. En particular, el programa Lokalize disposa d'aquesta funcionalitat.

Si volem baixar-nos, per exemple, les traduccions al castellà farem:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/es

Branca de desenvolupament (trunk)

Com el seu nom indica, aquesta branca és on els desenvolupadors estan introduint canvis constantment, a vegades a un ritme molt ràpid. Això vol dir que les cadenes de la interfície amb l'usuari poden canviar en gran nombre i en qualsevol moment. Per tant, si treballem (traduïm) en aquesta branca sense prendre les precaucions adients, podem veure com tota o part de la feina feta esdevé inútil perquè el programador canvia la cadena original anglesa que ja havíem traduït.

Per tal d'evitar això, el projecte KDE estableix una planificació en la qual es preveu que, algunes setmanes abans de l'alliberament d'una nova versió, s'estableix una data límit (Message freeze o congelació de missatges) més enllà de la qual els desenvolupadors no poden modificar cap cadena de la interfície amb l'usuari. És a partir d'aquesta data que els traductors poden traduir la branca trunk sense perill de que la seva feina se'n vagi en orris.

En conseqüència, és molt important tenir clara la data de la congelació de missatges de cada versió. Aquesta data normalment s'anuncia a la llista de correu dels traductors de kde, però també es pot consultar via web a http://techbase.kde.org/Schedules (per exemple, podeu veure aquí les dates corresponents a la versió 4.11.

Per baixar-nos els fitxers de la branca en desenvolupament (trunk), hem d'usar /trunk/ en lloc de /branches/stable/ del cas anterior:

cd traduccions_kde    (torneu al directori de traduccions des del lloc on estigueu)
mkdir trunk
cd trunk
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4
cd l10n-kde4
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/templates
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/ca
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/scripts


trunk i stable..

En iniciar cada sessió de traducció

En iniciar una sessió de traducció abans de res hem d'actualitzar els nostres fitxers locals per tal d'obtenir els canvis que els autors o altres traductors hagin pogut fer en els fitxers, i així minimitzar la probabilitat de modificar fitxers que ja hagin estat modificats per algú altre.

Per a descarregar les actualitzacions posteriors, només cal entrar al directori ca (i templates i scripts) i fer

svn up

Per compilar i instal·lar les traduccions

cd l10n-kde4
echo ca > subdirs
./scripts/autogen.sh
cd ca
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR . 
 (Nota: KDEDIR s'obté a partir de l'ordre: kde4-config --prefix)
make
su -c "make install"

Per anar bé és millor que tingueu instal·lada la versió 1.1.x del client de subversion o una de superior.

Nota: l10n = ELE U ZERO ENE

Nota2: l10n = localization = l + 10 lletres + n


I això és tot. Hi ha molt més quant al SVN, però només amb aquestes instruccions ja podreu treballar en la traducció de KDE.


Atentament

L'equip de traducció del KDE al català.Nota per a traductors amb permís d'escriptura al repositori Subversion

Si sou traductors amb permís d'escriptura al repositori SVN de KDE probablement no us caldrà llegir això, però m'ha semblat útil documentar-ho aquí perquè els mètodes d'accés al repositori han canviat i més d'una vegada m'ha passat que no recordava exactament com s'havia de fer el checkout quan es tenen permisos d'escriptura.

En resum el que cal fer és (segons les modificacions de juny de 2013 explicades aquí):

  1. Demanar un compte als sysadmins de KDE (falta documentar el procés)
  2. Generar una clau ssh i pujar-la a identity.kde.org (falta documentar el procés)
  3. Els diferents checkouts s'han de fer de la següent manera
svn co svn+ssh://svn@svn.kde.org/home/kde/.....

i ja està.