Diferència entre revisions de la pàgina «Glossari del KDE»

De KDE Català
Salta a:navegació, cerca
(Eliminar enllaç a Guia Visual del KDE (inexistent a partir de KDE 4.0))
(Afegir l'apartat de "Elements gràfics")
Línia 123: Línia 123:
 
|-
 
|-
 
| slide Show || -> diapositives
 
| slide Show || -> diapositives
|-
 
| slider || -> deslliçador
 
 
|-
 
|-
 
| socket || -> sòcol (xarxa) / endoll (endoll físic d'un aparell)
 
| socket || -> sòcol (xarxa) / endoll (endoll físic d'un aparell)
Línia 146: Línia 144:
 
|}
 
|}
   
  +
  +
{|border="0" cellpadding="2"
  +
| {{B|Elements gràfics:|1}} ||
  +
|-
  +
|Button || -> Botó
  +
|-
  +
|Check Boxes || -> Caselles de selecció
  +
|-
  +
|Color Selector || -> Selector de color
  +
|-
  +
|Combo Box || -> Quadre combinat
  +
|-
  +
|Context Menu || -> Menú contextual
  +
|-
  +
|Dialog || -> Diàleg
  +
|-
  +
|Drop Down Box || -> Llista desplegable
  +
|-
  +
|Icon List || -> Llista d'icones
  +
|-
  +
|List Box || -> Quadre de llista
  +
|-
  +
|Menu Bar || -> Barra de menú
  +
|-
  +
|Progress Bar || -> Barra de progrés
  +
|-
  +
|Radio Buttons || -> Botons d'opció
  +
|-
  +
|Scroll Bar || -> Barra de desplaçament
  +
|-
  +
|Slider || -> Control lliscant
  +
|-
  +
|Spin Box || -> Botó de selecció de valors
  +
|-
  +
|Status Bar || -> Barra d'estat
  +
|-
  +
|Tab || -> Pestanya
  +
|-
  +
|Tabbed Window || -> Finestra amb pestanyes
  +
|-
  +
|Text Box || -> Quadre de text
  +
|-
  +
|Tool Bar || -> Barra d'eines
  +
|-
  +
|Tree View || -> Vista en arbre
  +
|-
  +
|Window Title Bar || -> Barra de títol de la finestra
  +
|-
  +
|}
   
   

Revisió del 17:57, 2 nov 2012

Logo KDE.png

 cat >> KDE

  Ubicació: cat >> KDE Inici  KDE: https://kde.org/ca/


Glossari del KDE


En aquest glossari es llisten aquells termes de l'equip de KDE en català que difereixen del recull de Softcatala o que prefereix subratllar-ne el seu ús. En traduir tingueu primer en compte els següents termes:

IMPORTANT: Cal respectar els noms dels elements comuns (p. ex. Arxiva) que apareixen als menús i submenús de l'aplicació.

NOTA: Tots els termes aquí llistats són discutibles (sempre que així ho considereu).


Paraules:
array -> matriu
aspect ratio -> relació d'aspecte
authentication -> autenticació
banner -> rètol
beep -> so d'avís, timbre (maquinari)
bindings -> lligams (lligams de tecla)
bitmap -> mapa de bits
bookmark -> punt
bridge -> pont
broadcast -> difusió
broadcasts -> missatges de difusió
browser -> navegador (fins a la versió 4.0 era fullejador)
bullet -> punt
bytes -> octets
card -> tarja, targeta
case -> caixa (tipografia)
character set -> joc de caràcters
charset -> joc de caràcters
click -> clic
cipher(s) -> xifra, xifres
command -> ordre (o comandament); no traduir mai per "comanda" (que seria un encàrrec)
container -> receptacle
counter-event -> contraproposta, alternativa
credits -> Crèdits (Credits and Licenses -> Crèdits i llicències)
decode -> descodificar (i no decodificar)
decryption -> desxifrat
depth -> profunditat
disable -> deshabilita
display -> pantalla visual
enable -> habilita
encryption -> xifrat
font -> lletra, tipus de lletra
High Dynamic Range (HDR) -> Marge dinàmic elevat
host -> màquina
keyring -> anell de claus
language -> idioma, llengua
login -> accés
media -> suport (i no mitjà o mitjans)
off -> desactiva, apaga
offset -> desplaçament
on -> activa
options -> opcions
passphrase -> frase de contrasenya
picture -> paper pintat
plugin -> connector
range -> interval, abast
release -> versió, lliurament
save -> desa
save as -> desa com a
screen -> pantalla
settings -> arranjament,configuració,preferències
shortcuts -> dreceres
site -> lloc
size -> mida, grandària
slide Show -> diapositives
socket -> sòcol (xarxa) / endoll (endoll físic d'un aparell)
sticky -> apegalosa (finestra apegalosa)
tools -> eines
tutorial -> guia d'aprenentatge (jocs: partida d'aprenentatge)
upload -> pujar
URL -> l'URL (és masculí: el Localitzador Uniforme de Recursos)
widget -> estri
worp-wrapping -> ajust de línia
wrapper -> embolcall (aplicació embolcall)


Elements gràfics:
Button -> Botó
Check Boxes -> Caselles de selecció
Color Selector -> Selector de color
Combo Box -> Quadre combinat
Context Menu -> Menú contextual
Dialog -> Diàleg
Drop Down Box -> Llista desplegable
Icon List -> Llista d'icones
List Box -> Quadre de llista
Menu Bar -> Barra de menú
Progress Bar -> Barra de progrés
Radio Buttons -> Botons d'opció
Scroll Bar -> Barra de desplaçament
Slider -> Control lliscant
Spin Box -> Botó de selecció de valors
Status Bar -> Barra d'estat
Tab -> Pestanya
Tabbed Window -> Finestra amb pestanyes
Text Box -> Quadre de text
Tool Bar -> Barra d'eines
Tree View -> Vista en arbre
Window Title Bar -> Barra de títol de la finestra


Frases:
Advanced Background Settings -> Opcions avançades per al fons
Get Hot New Stuff -> Obtenir les novetats
Take over Event -> Substitueix esdeveniment
Take over Calendar -> Substitueix calendari
Unable to create file to upload -> No s'ha pogut crear el fitxer a pujar


Aplicació:

Aquesta secció anima als traductors que porten una traducció "complexa" a que deixin un registre dels seus apunts, de manera que un nou traductor o revisor es pugui acomodar a la situació molt més ràpidament (p. ex. KStars, on s'apleguen gran quantitat de termes científics).


Kate

#-
If this is disabled, resizing views will display a <i>rubberband</i>
to show the new sizes until you release the mouse button.
--
Si això està deshabilitat, en amidar les vistes es mostrarà un <i>marc</i>
per a mostrar les noves mides fins que amolleu el botó del ratolí.
#-


KOffice
inline -> no flotant
non-inline -> flotant
Mail merge -> Fusió per correspondència


KStars

S'està fent la doc i ja sols faltarà editar (per a no engreixar aquesta pàgina innecessàriament hi deixaré un simple enllaç).