Glossari del KDE

De KDE Català
La revisió el 11:39, 22 abr 2011 per Txemaq (discussió | contribucions) (Afegir «beep» i «tutorial», consensuats a la llista)
Salta a:navegació, cerca
Logo KDE.png

 cat >> KDE

  Ubicació: cat >> KDE Inici  KDE: https://kde.org/ca/


Glossari del KDE


En aquest glossari es llisten aquells termes de l'equip de KDE en català que difereixen del recull de Softcatala o que prefereix subratllar-ne el seu ús. En traduir tingueu primer en compte els següents termes:

IMPORTANT: Heu de respectar els noms dels ítems comuns (p. ex. Arxiva) que apareixen als menús i submenús de l'aplicació, així com els seus noms genèrics (p. ex. Caixes de selecció) que es llisten en aquest enllaç:

NOTA: Tots els termes aquí llistats són discutibles (sempre que així ho considereu).


Paraules:
array -> matriu
aspect ratio -> relació d'aspecte
authentication -> autenticació
banner -> rètol
beep -> so d'avís, timbre (maquinari)
bindings -> lligams (lligams de tecla)
bitmap -> mapa de bits
bookmark -> punt
bridge -> pont
broadcast -> difusió
broadcasts -> missatges de difusió
browser -> navegador (fins a la versió 4.0 era fullejador)
bullet -> punt
bytes -> octets
card -> tarja, targeta
case -> caixa (tipografia)
character set -> joc de caràcters
charset -> joc de caràcters
click -> clic
cipher(s) -> xifra, xifres
command -> ordre (o comandament); no traduir mai per "comanda" (que seria un encàrrec)
container -> receptacle
counter-event -> contraproposta, alternativa
credits -> Crèdits (Credits and Licenses -> Crèdits i llicències)
decode -> descodificar (i no decodificar)
decryption -> desxifrat
depth -> profunditat
disable -> deshabilita
display -> pantalla visual
enable -> habilita
encryption -> xifrat
font -> lletra, tipus de lletra
High Dynamic Range (HDR) -> Marge dinàmic elevat
host -> màquina
keyring -> anell de claus
language -> idioma, llengua
login -> accés
media -> suport (i no mitjà o mitjans)
off -> desactiva, apaga
offset -> desplaçament
on -> activa
options -> opcions
passphrase -> frase de contrasenya
picture -> paper pintat
plugin -> connector
range -> interval, abast
release -> versió, lliurament
save -> desa
save as -> desa com a
screen -> pantalla
settings -> arranjament,configuració,preferències
shortcuts -> dreceres
site -> lloc
size -> mida, grandària
slide Show -> diapositives
slider -> deslliçador
socket -> sòcol (xarxa) / endoll (endoll físic d'un aparell)
sticky -> apegalosa (finestra apegalosa)
tools -> eines
tutorial -> guia d'aprenentatge (jocs: partida d'aprenentatge)
upload -> pujar
URL -> l'URL (és masculí: el Localitzador Uniforme de Recursos)
widget -> estri
worp-wrapping -> ajust de línia
wrapper -> embolcall (aplicació embolcall)


Frases:
Advanced Background Settings -> Opcions avançades per al fons
Get Hot New Stuff -> Obtenir les novetats
Take over Event -> Substitueix esdeveniment
Take over Calendar -> Substitueix calendari
Unable to create file to upload -> No s'ha pogut crear el fitxer a pujar


Aplicació:

Aquesta secció anima als traductors que porten una traducció "complexa" a que deixin un registre dels seus apunts, de manera que un nou traductor o revisor es pugui acomodar a la situació molt més ràpidament (p. ex. KStars, on s'apleguen gran quantitat de termes científics).


Kate

#-
If this is disabled, resizing views will display a <i>rubberband</i>
to show the new sizes until you release the mouse button.
--
Si això està deshabilitat, en amidar les vistes es mostrarà un <i>marc</i>
per a mostrar les noves mides fins que amolleu el botó del ratolí.
#-


KOffice
inline -> no flotant
non-inline -> flotant
Mail merge -> Fusió per correspondència


KStars

S'està fent la doc i ja sols faltarà editar (per a no engreixar aquesta pàgina innecessàriament hi deixaré un simple enllaç).