Introducció a l'ús de Subversion

De KDE Català
La revisió el 19:41, 8 març 2010 per Txemaq (discussió | contribucions) (Actualitzar versions, enllaços i aclarir el "svn up")
Salta a:navegació, cerca
Logo KDE.png

 cat >> KDE

  Ubicació: cat >> KDE Inici  KDE: https://kde.org/ca/


Introducció a l'ús de Subversion (SVN)

Actualitzat per al KDE 4

El Subversion (SVN) és un sistema de control de versions de fitxers. És molt usat en projectes de programari lliure (free software), entre ells el KDE, ja que té unes característiques molt útils: accés a servidor remot, diferències entre versions, accés concurrent per a diversos usuaris, coexistència de versions. I naturalment és programari lliure. Moltes distribucions el porten, per tant, si no el teniu instal·lat, el podeu instal·lar a partir dels vostres CD. També hi ha clients per a altres sistemes operatius, però això és anecdòtic per a nosaltres.

KDE dóna accés al seu repositori de SVN mitjançant usuari anònim. Les passes per a fer-ho són les següents:


La primera vegada, per aconseguir les traduccions al català de la branca stable (4.4) cal fer:

svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4
cd l10n-kde4
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/templates
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/ca
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/scripts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/stable/l10n-kde4/documentation

cosa que descarrega respectivament, el directori l10n-kde4 arrel, les plantilles po, els po en catala i alguns scripts/guions/elquesigui per compilar les traduccions. Aquesta branca és l'actual estable de la sèrie 4.4.

Si el que volem és la futura KDE 4.5 (trunk), hem d'usar /trunk/l10n-kde4

svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4
cd l10n-kde4
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/templates
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/ca
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/scripts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/documentation
trunk i stable..


Per a descarregar les actualitzacions posteriors, només cal entrar al directori ca (i templates, scripts, i documentation) i fer

svn up


Per compilar i instal·lar les traduccions

cd l10n-kde4
echo ca > subdirs
./scripts/autogen.sh
cd ca
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR . 
 (Nota: KDEDIR s'obté a partir de l'ordre: kde4-config --prefix)
make
su -c "make install"

Per anar bé és millor que tingueu instal·lada la versió 1.1.x del client de subversion o una de superior.

Nota: l10n = ELE U ZERO ENE

Nota2: l10n = localization = l + 10 lletres + n


I això és tot. Hi ha molt més quant al SVN, però només amb aquestes instruccions ja podreu treballar en la traducció de KDE.


Atentament

L'equip de traducció del KDE al català.